Meteen naar de inhoud

Wie zijn wij?

Het Steunfonds Franse Bulldog in medische nood bij hun baasje is opgericht op 26 Januari 2016 door Rob Derriks.

Wie is Rob Derriks?

Natuurlijk even digitaal kennis maken: Aangenaam, Rob Derriks is mijn naam, oprichter/voorzitter van stichting Steunfonds Franse bulldog sinds 26-01-2016. Zelf baasje van eerst 3 Franse bulldogs, die de reden van oprichting van het fonds zijn. Mijn manneke DJ is helaas in november 2020 na een korte ziekteperiode overleden op bijna 11-jarige leeftijd. Nu mag ik nog baasje zijn van 2 Franse bulldogs die beiden hoogbejaard zijn, maar overall in very good spirit verkeren. Deze 2 grand old lovely french ladies, Kiki & Faya, zijn tevens fulltime werkzaam voor het fonds als boegbeelden/ambassadrices. Waar mogelijk gaan zij met mij mee naar bullenevents, het passen van een honden- rolstoeltje bij een frenchie, zakelijke gesprekken voor het Steunfonds en alles wat maar denkbaar is en waar zij deel van kunnen uitmaken.

Rob Derriks met Kiki, Faya en manneke DJ*

In het kader van transparantie, verstrek ik ook enige privé informatie. De stichting vraagt zo’n 10 tot 15 uur p/week van mijn (vrije) tijd naast mijn meer dan fulltime baan. Ik ben werkzaam bij een lokale overheid waarbij ik 4 rollen heb, die voor mij van grote toegevoegde waarde zijn om ook de stichting transparant en integer te kunnen besturen. Die 4 rollen zijn:

 • Beleidsadviseur interne controle;
 • Functionaris gegevensbescherming voor zowel de AVG (Privacy) als Wpg (Wet politie gegevens). Dat betekent ‘intern toezichthouder namens de Autoriteit Persoonsgegevens’;
 • Gedelegeerd probiteitsfunctionaris namens onze concerncontroller;
 • Rechterhand van onze concerncontroller.

Mijn werkgever is uiteraard bekend met de stichting en heeft ook schriftelijk toestemming gegeven dat ik het fonds ‘bestuur’.

ondertekening akte van oprichting 26-01-2016

Waarom ik stichting Steunfonds Franse bulldog heb opgericht?

Mijn frenchies krijgen alle medische zorg die maar denkbaar is. Ja, ik heb enerzijds een zorgverzekering voor hen afgesloten, omdat ik ze beschouw als mijn gezinsleden, en anderzijds spaar ik iedere maand voor de eigen bijdrage en eventualiteiten die niet worden vergoed. Hun gezondheid, welzijn en daardoor ongelooflijk groot plezier in hun frenchie life, is mijn hoogste prioriteit.

Waar mogelijk moet een frenchie urgente medische zorg moet kunnen krijgen als het baasje dit (tijdelijk) door omstandigheden niet kan verzorgen. Een frenchie mag bij voorkeur niet de dupe worden van de omstandigheden van het baasje. Daarbij geldt wel dat hulp bieden voor de stichting financieel haalbaar moet zijn.

Dat is mogelijk gemaakt door de donaties van particulieren, bedrijven en Beheerders van Facebookgroepen die het fonds een warm <3 toedragen. Op onze sociale media kan je veel informatie vinden over lopende initiatieven, veilingen en achtergrond informatie. Via onderstaande knoppen navigeer je snel naar de verschillende kanalen.

Wie zijn de andere bestuursleden van de stichting?

Sinds half december 2022 ben ik enig bestuurslid, dus doe ik alles zelf. Sinds de start in januari 2016 waren door de jaren heen 4 andere bestuursleden bij het fonds betrokken.

Natuurlijk is het fijn samen te werken met meer bestuursleden, maar vaak wordt onderschat wat dit inhoudt, wat het aan tijd, geduld, geld en energie vraagt. Nog maar niet te vergeten het 100 % naleven van de wet-en regelgeving, waaronder de AVG (Privacy). Bestuurslid zijn is niet alleen een crowdfunding post voor een frenchie of algemene, mogelijk interessante, informatie delen op Facebook, het is onder andere:

 • Alle vereiste documenten beoordelen bij een hulpvraag;
 • Je bewust zijn dat je met vertrouwelijke en persoonsgegevens omgaat;
 • Integer zijn;
 • Nagaan of er goede alternatieve medische behandelingen zijn, die minder kostbaar zijn;
 • Het volgen van de ontwikkelingen in de medische zorg voor gezelschapsdieren en die is echt ongelooflijk in beweging, bijna stapsgewijze richting het niveau van humane medische zorg;
 • De financiële administratie bijwerken, die overigens jaarlijks op mijn verzoek sinds de oprichting van het Steunfonds Franse bulldog, wordt beoordeeld door een onafhankelijke accountant waar een accountantsverklaring door wordt afgegeven.;
 • Op pad gaan voor het Steunfonds en dat kan om allerlei redenen zijn: bullenevents, zakelijke gesprekken, overleg met dierenartsen/specialisten, rolstoeltjes passen bij een frenchie die mobiliteit wil hebben etc etc. ;
 • Je privé leven, dus ook je avondje uit, weekendje weg en ook je vakantie ondergeschikt laten zijn aan een frenchie in medische nood.

Bij de oprichting van de stichting heb ik ingesteld dat een accountant jaarlijks toeziet op onze financiële handel en wandel, waarvoor ook een accountantsverklaring wordt afgegeven. Zo blijft alles transparant en transparantie vind ik naar onze donateurs toe van groot belang.

Geen van de Bestuursleden krijgt een vergoeding in welke vorm dan ook voor gemaakte onkosten/tijd etc. Afgezien van de verplichte bankkosten worden donaties volledig ingezet voor frenchies in medische nood.