Meteen naar de inhoud

Hoe werkt het steunfonds?

Hoe beoordeelt het Steunfonds een hulpaanvraag ?

Natuurlijk zoals altijd door de onderliggende documenten te controleren/ beoordelen. Per medisch dossier houden we een crowdfundactie met uiteraard een transparante toelichting. Dan kunnen mensen per medisch dossier bepalen of ze wel of niet willen bijdragen middels een donatie.

Ook van de aanvrager verwachten we een actieve rol door in eigen kennissen/ vrienden/ familiekring ‘geld op te halen’ want met elkaar willen we tenslotte het urgente medisch issue aanpakken dus gezamenlijk verrichten we deze inspanning.

M.b.t. (acute) hernia of grote dure operaties: helaas is de stichting niet meer in staat de hoge kosten bij o.a. hernia operaties te betalen. Per situatie wordt bekeken welke financiële mogelijkheden er zijn een (kleine) bijdrage te doen. Het bestuur van het fonds heeft geprobeerd samenwerking te zoeken met andere stichtingen om kosten te delen, maar deze nemen zelf geen verzoeken bij hernia en/of grote operaties in behandeling.

In voorkomende gevallen denkt stichting Steunfonds Franse bulldog wel graag mee, eventueel met inzet van de partnerschappen van het fonds in NL en België.

Doelstelling

Het doel van het stichting Steunfonds Franse bulldog in medische nood bij hun baasje is advisering en/ of onder bepaalde voorwaarden het verstrekken van financiële hulp om urgente medische zorg te bieden aan een in medisch nood verkerende Franse bulldog die al enige tijd bij het baasje woont. Indien de eigenaar van de Franse bulldog tijdelijk in een benarde financiële positie verkeert probeert het Steunfonds Franse bulldog binnen de mogelijkheden hulp te bieden. Financiële hulp kan ook betekenen dat behandeling plaatsvindt bij 1 van onze partnerships en door ons de rekening (geheel of gedeeltelijk) wordt betaald. Uitgangspunt is dat de Franse bulldog na het verkrijgen van de medische zorg bij voorkeur bij het baasje blijft.

Benodigde informatie

Om te kunnen beoordelen of een aanvraag in aanmerking komt voor ondersteuning van het Steunfonds Franse bulldog is het volgende vereist:
– het digitaal patientendossier van de frenchie (op te vragen bij de behandelend dierenkliniek);
– de concrete hulpvraag;
– inzicht in de financiële situatie (inclusief onderbouwing middels loonstrook, uitkeringsbrief/ verklaring voedselbank);
– inzicht in financiële gegevens van je partner (indien van toepassing);
– kopie of foto van de ID.
Ook verzoeken om crowdfundacties op de Facebookpagina van het fonds te delen verlopen via dezelfde controlestappen om zo goed als mogelijk is misbruik uit te sluiten.

Partnership

Het Steunfonds Franse bulldog heeft partnerschappen met Caressa Dierenziekenhuizen in de Randstad (NL), de Specialistische Dierenkliniek Utrecht, Sdu (NL), dierenkliniek De Poort te Lanaken (België) en specialisatiekliniek Causus te Oudenburg (België) . In voorkomende gevallen zal het Steunfonds hetzij de behandeling daar adviseren, hetzij 1 van deze klinieken consulteren. In het laatste geval vragen wij toestemming dit voor te leggen aan deze medici.
Gebruik maken van onze partnerschappen is alleen mogelijk na beoordeling van de vereiste documenten en via aanmelding door 1 van de bestuursleden van het Steunfonds. Dit zijn de afspraken die met de partners ook zijn gemaakt voor aanmelding

Bestuurleden

Het Steunfonds Franse bulldog heeft momenteel 1 bestuurslid..
– 2 vacatures voor bestuursleden.
– Rob Derriks, oprichter/ voorzitter

Donateurs

Het steunfonds kent ook enkele vaste donateurs welke wij hieronder graag benomen. Daarnaast zijn er vele initiatieven van honden eigenaren, vrienden en kleine bedrijven die het steunfonds steunen door middel van zichtbaarheid, veilingen en vergroten van de zichtbaarheid.

Hond & comfort
Franse bulldog lovers
ibizabully

Hoe kan je doneren aan het Steunfonds Franse bulldog?
Wil jij het Steunfonds Franse bulldog een handje helpen door middel van een donatie? Natuurlijk kan dat. Je kan of je donatie overmaken naar ons bankrekeningnummer NL48SNSB 0928 4192 74 ten name van Steunfonds Franse bulldog in medische  nood bij hun baasje o.v.v., of ga hier naar de pagina waar je met Ideal een donatie kan doen.