Meteen naar de inhoud

Financieel beheer

Binnen het bestuur wordt zoveel mogelijk gewerkt met functiescheiding: dit houdt in dat geen € 0,01 kan worden uitgegeven zonder het digitale akkoord van een ander bestuurslid. Geen van de bestuursleden ontvangt een tegemoetkoming vanuit het Steunfonds. Onkosten en/of tijd worden niet vergoed. Dit betekent dat, afgezien van de verplichte kosten voor het aanhouden van een bankrekeningnummer, ontvangen donaties voor de volle 100 % worden ingezet voor het oplossen van een medisch issue van een Franse bulldog.

De financiële administratie van Steunfonds Franse bulldog wordt jaarlijks integraal samengesteld en steekproefsgewijze gecontroleerd door Raymond Duijn, registeraccountant van DVE op naleving van onze regelgeving, de notariële akte van oprichting en de vigerende wetgeving.