Meteen naar de inhoud

Algemene Trend terugloop donaties

Donatie plaatje voor link naar artikel

Een interessant artikel om te delen met de volgers van Steunfonds Franse bulldog.

Nederland gaf niet eerder zo weinig aan goede doelen

Er zijn de afgelopen periode stichtingen geweest die een stapje terug hebben gedaan vanwege de terugloop aan donaties. Er zijn ook stichtingen, gericht op het welzijn van (huis)dieren, die zich gaan opheffen of inmiddels zijn opgeheven. Deels door de terugloop aan donaties, deels door een gebrek aan vrijwilligers en/of bestuursleden. Wat de laatste jaren ook meer voorkomt is de agressieve benadering die mensen die bij een stichting betrokken zijn ten deel vallen, waardoor zij zich ook persoonlijk bedreigd voelen, wat ik volledig begrijp (en met zekere regelmaat zelf ook meemaak).

Inmiddels bestuur ik de stichting zo’n 1,5 jaar volledig alleen met alles wat erbij komt kijken. Op de laatste (herhaalde) post om (meerdere) nieuwe bestuursleden te werven, zijn geen aanmeldingen gekomen of tekenen van interesse gegeven. Dat is een gegeven waarmee ik te handlen heb, ‘but so far, so good’. Tot nu toe ben ik nog steeds volledig in control, maar stel wel de prio in urgent, minder urgent of kan nog wel even wachten.

Wat ik wil benadrukken: sinds corona en de energiecrisis ondervindt ook stichting Steunfonds Franse bulldog (financiële) hinder, waaruit de maatregel geen kostbare operaties (waaronder hernia’s) volledig voor rekening van het fonds te laten komen uit noodzaak is voortgevloeid. Een maatregel, waar ik nog steeds een tegenstrijdig gevoel bij heb, maar deze kosten zijn voor een kleine stichting niet op te brengen. Samenwerken hierbij met andere stichtingen is, na een rondvraag hierover, ook veelal niet mogelijk, maar ook niet volledig uit te sluiten.  Dat neemt niet weg dat ik in alle gevallen, en iedere dossier is uniek, te allen tijde kijk naar mogelijkheden binnen de (financiële) begrenzingen bij te dragen namens het fonds.

Het is ook om laatst vermelde reden, en ik uit dit met regelmaat, dat ik hierbij nogmaals alle particulieren, alle (kleine of grotere) bedrijven, Beheerders van Frenchie Facebookgroepen heel hartelijk dank zeg voor het support op welke wijze dan ook van Steunfonds Franse bulldog. Jullie laten je frenchie hart spreken door rechtstreeks of via aan de stichting te doneren in de vorm van euro’s, items om te veilen etc., en/of posts te delen. 

Welke stichting je op het gebied van dierenwelzijn ook een warm hart toedraag en in welke vorm dan ook, heel veel dank hiervoor namens het Bestuur van Steunfonds Franse bulldog, want alleen jullie kunnen het verschil maken voor een (huis) dier in medische nood.

Wil je doneren aan Steunfonds Franse bulldog? dat kan en natuurlijk vinden wij dat geweldig. Mocht je een onderwerp of onderwerpen hebben voor een Blog, laat het weten middels een email of privé bericht aan de stichting.

Voor nu,

Met vriendelijke groet mede namens Kiki & Faya,

Rob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *